zbiorniki przeciwpożarowe

Pompownie

W naszej ofercie posiadamy typoszereg zestawów automatycznych pompowni wody o szerokim zakresie wydajności które dobieramy według wymagań klienta, dopasowując każdy zestaw ściśle do jego potrzeb. W zestawach wykonanych w oparciu o pompy pionowe mogą one osiągać wydajność Q = x (?), natomiast w zestawach o pompach poziomych ograniczają nas jedynie parametry zastosowanych pomp.

W skład automatycznych pompowni wody wchodzą:
 • pompy pionowe lub poziome: ilość pomp w zestawie zależy od wymaganej wydajności i ciśnienia "na wyjściu".
 • konstrukcja wspornika : wykonana ze stali nierdzewnej lub stali węglowej ocynkowanej ogniowo
 • armatura odcinająca instalowana na rurociągu ssawnym i tłocznym pomp
 • zawory kulowe gwintowane dla średnic rurociągów pompowych od DN 25 do DN 65
 • przepustnice ręczne dla średnic rurociągów pompowych powyżej DN 65,
 • armatura zwrotna instalowana na rurociągu ssawnym i tłocznym pomp:
 • zawory zwrotne gwintowane dla średnic rurociągów pompowych od DN 25 do DN 65,
 • przepustnice ręczne dla średnic rurociągów pompowych powyżej DN 65,
 • naczynie wzbiorcze (V= 4 lub 8 dm3) instalowane na kolektorze tłocznym,
 • czujnik suchobiegu,
 • manowakuometr tarczowy, p = 1,0 MPa,
 • manometr tarczowy, p = 0,6 do 1,0 MPa,
 • presostat KP-36, p = 1,0 MPa,
 • przetwornik ciśnienia do 1,0 MPa,
 • kolektor tłoczny o średnicach od DN 25 do DN 400 z rur nierdzewnych lub stalowych ocynkowanych,
 • kolektor ssawny o średnicach od DN 25 do DN 400 z rur nierdzewnych lub stalowych ocynkowanych,
 • szafa zasilająco - sterownicza. Istnieje możliwość montażu szafy sterującej na ramie zestawu pompowego lub w jego pobliżu na odrębnej podporze lub ścianie.
Sposób regulacji:

W automatycznych pompowniach wody wszystkie pompy wchodzące w skład zestawu są włączane i wyłączane automatycznie, w zależności od aktualnych rozbiorów wody. Dobór układu sterowania przeprowadzany jest na podstawie danych otrzymanych od Klienta.

Sterowanie zestawami może odbywać się w dwóch wariantach:
 • płynnej regulacji za pomocą mikroprocesorowego regulatora ciśnienia i falownika
 • kaskadowej regulacji za pomocą mikroprocesorowego regulatora ciśnienia
Wybór sposobu regulacji dokonywany jest w oparciu o:
 • warunki zasilania zestawu w wodę,
 • wymagane parametry "na wyjściu" z zestawu
 • analizy kosztu proponowanego rozwiązania oraz kosztu jego eksploatacji
Sposób zasilania:
 • bezpośrednio z wodociągu, w którym dopuszczalna zmiana ciśnienia na zasilaniu nie przekracza 5 m wody (dotyczy zestawów sterowanych kaskadowo)
 • bezpośrednio z wodociągu bez względu na zmiany ciśnienia (dotyczy zestawów sterowanych falownikiem)
 • z bezciśnieniowego zbiornika wody, w którym minimalny poziom lustra wody jest powyżej kolektora ssącego zestawu
 • z bezciśnieniowego zbiornika wody, w którym minimalny poziom lustra wody jest poniżej kolektora ssącego zestawu

Automatyczne pompownie wody posiadają atest higieniczny PZH.